Reklama

wszystkie artykuły z działu >> DESIGN
10 października 2019
wszystkie artykuły z działu >> DESIGN

Młody polski design prezentuje lepszą przyszłość na Dutch Design Week 2019

Wystawa Young Polish Designers: Studies in Reality, organizowana przez Akademickie Centrum Designu prezentuje projekty, które budzą nadzieję na przyszłość. Prace dwudziestu ośmiu świeżo upieczonych projektantów z ośmiu uznanych publicznych szkół artystycznych obejmują przedmioty codziennego użytku, projekty rozwiązujące problemy współczesnego świata oraz tworzące lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Projektanci proponują odpowiedzialne i estetyczne rozwiązania z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi. Prace wyselekcjonowane na wystawę obejmują wiele obszarów projektowania – od projektu koncepcyjnego, obiektów i usług po projektowanie społeczne i komunikację wizualną. 

Wystawa rozpocznie się 19 października w Eindhoven w Holandii podczas Dutch Design Week.

exhibitors_from_poland_exspace

Wspólnym mianownikiem dwudziestu ośmiu prac wybranych przez polską artystkę, projektantkę i kuratorkę z Eindhoven Izabelę Bołoz jest podejście projektantów do otaczającej ich rzeczywistości. Absolwenci dokładnie analizują świat i związane z nim wyzwania oraz proponują twórcze podejście do otaczającej ich rzeczywistości. Projekty zaprezentowane w sześciu kategoriach podkreślają znaczenie intymności w życiu codziennym, podnosząc świadomość różnorodności fizycznej, znaczenie relacji z ludźmi  i problematykę odchodzenia bliskich. Kolejnym interesującym punktem są projekty łączące opiekę zdrowotną  i design. Twórcy oferują rozwiązania dla osób chorych lub niepełnosprawnych. Młodzi projektanci stosują innowacyjne i tradycyjne materiały z myślą o ekologii.

REKLAMA

exspace-targi-swiatlo-2020

Prezentowane prace reprezentują różne dziedziny projektowania: grafikę, produkt, tkaninę i biżuterię, podkreślając różnorodność i wszechstronność edukacji oraz mocne strony wydziałów projektowych. Wystawa jest pokazem talentów artystycznych studentów, wiedzy o technikach i materiałach, wrażliwości społecznej, umiejętności myślenia w sposób konceptualny  i systematyczny, świadomości rynku i aktualnych wyzwań współczesnego świata.

Sześć kategorii projektów, które zmieniają świat

Rehabilitacja, zdrowie i ciało

Helikopter Splot to zabawka umożliwiająca ćwiczenie uszkodzonego splotu ramiennego. Move to interaktywne sportowe legginsy z aplikacją wspierającą rehabilitację, natomiast Stanowisko do hydroterapii jest elementem projektu ogrodu sensorycznego stworzonego dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Projektowanie inkluzywne, mobilność i dostępność

Bagsforall to łatwy w montażu system bagaży zaprojektowany dla wózków inwalidzkich, podczas gdy Muwi120 to urządzenie wspierające codzienną opiekę i pielęgnację osób z dysfunkcjami ruchowymi. Paleta kolorystyczna do wykorzystania w przestrzeniach publicznych to publikacja poświęcona nowej palecie kolorów pozwalającej na projektowanie inkluzywne dla osób z niepełnosprawnością widzenia barw.

Relacje, komunikacja i design społeczny

Nastawiona na budowanie relacji międzypokoleniowych Kapsuła czasu oferuje program warsztatów dla seniorów składający się z kart  i ćwiczeń ułatwiających rozpoczęcie rozmowy. Pamiętam odnosi się do tradycji czczenia zmarłych, a Multi - zestaw zabawek, uczy dzieci empatii wobec różnorodności.

Rzemiosło, tożsamość i manifest

Mapping miejsc zapamiętanych uwiecznia wybrane miejsca i nostalgię projektantki w formie unikalnych płaszczy. Chmurnik przywraca tradycję tkania, będącą dziedzictwem regionu, z którego pochodzi projektantka, we współczesnym designie.

Materiał, eksperyment i technologia

Tytan, krzem, powietrze to kolekcja obiektów wpływających na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. Ashka zamienia odpady takie jak popiół w piękne naczynia i ceramikę. Tumicoffee to projekt stworzony  z odpadu kawowego. Optybot to zabawka zaprojektowana z wykorzystaniem podstaw programowania, przeznaczona do nauki teorii żeglarstwa.

Rytuały, zmysły i materiały

Igraj z ogniem to palenisko akustyczne: zamienia muzykę w płomienie.  M°Or, zestaw do domowej fermentacji, to propozycja powrotu do polskich tradycji domowego wytwórstwa. Designed by experiment to psychofizyczny test, na który składa się wzornik złożony z zestawów próbników wykonanych z drewna, porcelany, tworzywa i metalu. 

Lista projektów prezentowanych w ramach wystawy:

(D)effect - Elżbieta Maruszczak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

[PL] Piękno niedoskonałości Wszystko, co ma jakiś defekt, jest zazwyczaj odbierane negatwnie przez człowieka. Składają się na to cechy wizualne, które wzbudzają u odbiorcy niepokój: niepowtarzalność struktur, przebarwienia, asymetria. Projekt ma na celu zachęcenie do akceptacji defektów oraz podniesienie ich wartości poprzez przejęcie kontroli nad ich powstawaniem oraz natężeniem. Wazony wizualizują stopień akceptacji defektów ze względu na stopień kontroli człowieka nad ich powstawaniem: najmniejsze – wazony poddane działaniu żywiołów, średnie – proces kontrolowany przez projektantkę przyjmującą za narzędzie niekontrolowany żywioł, największe – w pełni kontrolowane powstawanie niedoskonałości w procesie produkcji ceramiki. Dodatkowo wazony zawierają obręcze łączące materiały, co sprzyja szybszemu powstawaniu nowych defektów.

[EN] Te beaut of imperfection A defect is usually perceived negatively by people. It consists of visual features that cause anxiet in the recipient: the uniqueness of the structure, discoloration, asymmetr. Ela Maruszczak’s project aims to accept defects and increase their value by taking control of their form and intensit. Vases represent a certain degree of acceptance of defects depending on the level of human involvement in their creation: ver litle – vases exposed to the elements, some – the process controlled by the designer using an uncontrolled element as a tool, the most – flly controlled formation of imperfections in the potter process. In addition, the vases contain connecting hoops which facilitate the faster formation of new defects

deffect-elbieta-maruszczak-exspace-Dutch-Design-Week

Anchor expansion nail - Adam Zawiślak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

[PL] Nowatorskie narzędzie Projekt jest reinterpretacją klasycznego sposobu mocowania, jakim jest gwóźdź. W proponowanej wersji gwoździe posiadają dwa lub trzy trzpienie zespolone ze sobą jedynie na wysokości łba i zaostrzone odwrotnie w porównaniu do tych standardowych — do wewnątrz. Ich specyficzna budowa wpływa na rozpór nóg podczas wbijania, po czym następuje blokada ich w podłożu –nogi przyjmują formę kotwicy. Dzięki temu siła klinująca przewyższa możliwości standardowych gwoździ oraz umożliwia blokowanie osi obrotu złączonych płaszczyzn. Projekt porusza też znaczenie estetki śladu, jaki zostawiają po sobie stosowane obecnie element służące do łączenia różnych elementów.

[EN] An innovative tool Te project is a reinterpretation of the classic method of fixing, which is using anail. In this version, anail has two or three mandrels joined together only at the height of the head and sharpened inversely compared to standard ones – inwards. Teir structure causes the legs to expand during hammering, after which they lock into the wall, forming an anchor. Tanks to this, their wedging force exceeds that of standard nails and prevents rotation of the joined surfaces.

Anchor expansion nail - Adam Zawiślak-exspace

Ashka - Mateusz Mioduszewski - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

[PL] Ceramika z popiołu Duża część polskiej energetki opiera się na paliwach kopalnych. Ta dziedzina gospodarki wytwarza ogromne pokłady odpadów, spośród którch większość stanowią popioły. Fakt ten zainspirował autora do przeprowadzenia studium projektowego materiału z przetworzonych produktów ubocznych spalania. Liczne próby doprowadziły do powstania tworzywa zawierającego aż 70% odpadu popielnego. Tworzywo okazało się doskonałym materiałem do produkcji płyt ceramicznych, naczyń czy donic. Materiał jest podatny na różnorodne naturalne barwienie i formowanie.

[EN] Ash poter A huge part of the Polish energy sector is based on fossil fels. Tis area of the economy produces massive amounts of waste, most of which is ash. Tis fact inspired the author to make a design study of material from processed combustion by-products. Numerous atempts have led to the creation of a material containing up to 70% ash waste. The material turned out to be an excellent material for the production of ceramic plates, dishes and pots. Tis material can be formed and dyed through various natural methods

ashka-mateusz-mioduszewski-exspace-Dutch-Design-Week

Bagsforall - Dominika Jędrzejek - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

[PL] Wygodna podróż dla wszystkich Podróżowanie po świecie nie stanowi już takiego problemu jak kiedyś, także dla osób z dysfnkcjami ruchowymi. Brakuje jednak projektów bagaży dostosowanych dla tej grupy podróżników. Zaproponowany system składa się z mocowań i dwóch bagaży podręcznych, które dzięki magnetycznym uchwytom łatwo dopinają się do ramy wózka. Dzięki temu osoba towarzysząca nie jest tak bardzo obciążona, a osoba na wózku inwalidzkim, która zwykle bywa zmuszona do trzymania bagaży na kolanach, może czuć się bardziej komfortowo. Mocowania pozwalają na obrócenie przypiętej torby do przodu i swobodny przejazd przez wąskie przejście, a także założenie jej na plecy, gdy wózek jest składany do transportu. Torba jest jednostronnie usztywniona, po zapakowaniu nie traci swojej formy inie zahacza o koła, adostęp do zawartości bagażu ułatwia zamocowana sztwna klapa zamykana na zamek.

[EN] Comfortable travel for everbody Traveling around the world is becoming increasingly accessible for people, including those with mobilit problems. However, there is a lack of suitable luggage designs for this group of travelers. Te proposed system consists of attachments and two hand luggage bags, which can be easily attached to a wheelchair frame with magnetic holders. Tis reduces the weight carried by an accompanying person and increases the comfort of the wheelchair user, who usually needs to keep luggage on their lap. The holders allow the attached bag to be turned forward and to go freely through narrow passages, as well as to be placed on the back when the wheelchair is folded for transport. Te bag is reinforced on one side, does not lose its form afer packing and does not get tangled in the wheels, and a stif zippered flap allows for easy access to the luggage content.

bagsforall-dominika-jdrzejek-exspace-Dutch-Design-Week

Chmurnik - Dorota Balewicz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

[PL] Fotel utkany z tradycji Wybitne, lecz nieznane w innych rejonach naszego kraju rzemiosło charakterystyczne dla północno- -wschodniej Polski stopniowo ulega zapomnieniu. Dziedzictwo regionu, z którego pochodzi projektantka, stało się dla niej inspiracją do przywrócenia tradycji tkania we współczesnym designie. Konstrukcja mebla jest krosnem –bazą do zaczepu sznurków osnowy wyplotu. Całość jest ręcznie tkana ze sznurków konopnych oraz pochodzących z recyklingu. Osnucie formy inspirowane jest sposobem wiązania nicielnic w krosnach i rozdziela się na trzy płaszczyzny. W miejscu podziału tworzy się przestrzeń, w którą można włożyć książkę, telefon lub poduszkę. Użytkownik może korzystać z formy bujaka lub po odwróceniu usiąść podobnie jak w fotelu

[EN] An armchair weaved from tradition The outstanding but not widely known crafs of northeastern Poland are gradually being forgotten. Te heritage of the designer's home region has inspired her to restore the tradition of weaving in contemporar design. Tus, this piece evokes the form of a loom. Te whole of it is handwoven with hemp and recycled strings. The seatback provides aplace for abook, telephone or pillow. Te user can relax in a rocker or, afer turning it upside down, use it as an armchair.

chmurnik-dorota-balewicz-exspace-Dutch-Design-Week 

Closer - Rafał Zakrzewski - Akademia Sztuki w Szczecinie 

[PL] Projekt został wyróżniony prezentacją na pokonkursowej wystawie Mazda Design 2019 – w kategorii Człowiek. 

Closer to projekt bluzy, której główną ideą jest zbliżenie ludzi. Powstał z myślą o idei rozumianej jako przestrzeń pomiędzy dwiema istotami. W dzisiejszych czasach coraz mniej dbamy o bliskość z drugą osobą, jesteśmy zapracowani, spędzamy czas w wirtualnej rzeczywistości, gdzie kreujemy obraz naszego życia za pomocą social mediaBluza Closer jest projektem nadającym znaczenia zwykłej czynności, jaką jest przytulanie. Pozwala nam bardziej odczuwać bliskość drugiej osoby, zmuszając nas (poprzez swoją konstrukcję) do używania jej we dwoje” - piszą w uzasadnieniu organizatorzy Mazda Design 2019. 

[EN] A sweatshirt for hugging In the modern world, where we feel loneliness and the need for intimacy with other people, even the slightest excuse for contact seems important. Te Closer sweatshirt is a design that encourages hugging and emphasizes its importance. Its design, created to be used by two people, allows us to tangibly feel the closeness of another person. Te double-layered sewing method ensures that the inner layer provides protection against the cold, and the outer layer has holes at the front and back which allows for hands to enter. 

closer-rafa-zakrzewski-exspace-Dutch-Design-Week

Color palette for use in public spaces - Jan Garstka - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

[PL] Dla osób z zaburzeniem widzenia kolorów Publikacja, w której opisano problemy osób z zaburzeniem widzenia kolorów oraz zaproponowano paletę kolorystczną pozwalającą na projektowanie inkluzywne. Skupiono się przede wszystkim na przybliżeniu zainteresowanym osobom wiedzy w zakresie niepełnosprawności widzenia barw oraz wytłumaczeniu zasad działania proponowanej palet kolorstcznej. Czytelnik zostaje przeprowadzony przez proces doboru kolorów z palet, wyboru klastrów i metodologii narzędzia, co jest poparte odpowiednimi przykładami. Instrukcja pokazuje, jak wybrane w palecie kolory funkcjonują w porównaniu do siebie, tworząc widoczne różnice tonalne i kolorstczne dla osób z deuteranopią i deuteranomalią – niezdolnością do rozróżniania zielonego i czerwonego koloru w różnym nasileniu.

[EN] For people with color vision disorder Te publication explains the problems of people with color vision disorder and proposes a color palete that allows for inclusive design. It focuses on providing knowledge in the field of color vision disabilit and explaining the principles of the proposed color palete. Te reader is guided through the process of choosing colors from the palete, choosing clusters and the methodology of the tool with examples. Te instruction shows how the selected colors in the palette function in comparison to each other, creating visible tonal and color diferences for people with deuteranopia and deuteranomaly – the inability to distinguish between green and red color at different intensities.

jan-garstka-exspace-Dutch-Design-Week

Cranked orchestra - Sara Boś - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

[PL] Kine tczne skrzypce Inspiracją projektu były zasady fnkcjonowania trąbki oraz skrzypiec, a efektem –połączenie działania tch dwóch instrumentów. Wywołane za pomocą smyczka drgania strun przenoszą się na pudło rezonansowe oraz tuby, powodując powstawanie fali akus tcznej. Użyte przez projektantkę materiały – miedź oraz sklejka – wspomagają przewodzenie dźwięku.

[EN] Kinetic violin Te project was inspired by the idea of the motions of the trumpet and violin and combines them. String vibrations caused by the violin bow are transferred to a soundboard and tubes, creating an acoustic wave. Materials used by the designer –copper and plywood –support sound conduction.

cranked-orchestra-sara-bo-exspace-Dutch-Design-Week

Designed by experiment - Jarosław Hamryszczak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

[PL] Test na wrażliwość dotku Test psychofizyczny, na który składa się wzornik złożony z 7 zestawów próbników wykonanych z drewna, porcelany, tworzywa i metalu. Próbniki cechują się różnymi właściwościami fizycznymi oraz przypisaną parametrcznie wartością bodźców. Wskazując dwa skrajne względem siebie próbniki, użytkownik daje podstawę określenia średniej wartości własnej percepcji taktylnej jako rekomendację i punkt odniesienia do projektowania sensorycznego. Pozwala to na bardziej świadome projektowanie produktów serjnych, ale odpowiadających na potrzeby ludzi o różnych percepcjach i predyspozycjach sensorcznych. Dla przykładu, wyniki testu zostały zinterpretowane na szczoteczce do zębów, kubku i telefonie komórkowym. Pomysł na projekt zrodził się z konieczności uświadomienia projektantom i użytkownikom znaczenia taktylności i percepcji pozawzrokowej we współczesnym wzornictwie.

[EN] Touch sensitivit test A psychophysical test using a test book consisting of 7 sets of samplers made of wood, porcelain, plastic and metal. The samplers have diferent physical properties and elements of stimuli. By indicating two extreme samplers, the user benchmarks their own tactile perception value as arecommendation and reference point for sensory design. Tis allows for a more conscious design of objects which are mass-produced but meet the needs of people with different perceptions and sensor predispositions. For example, the test results have been used in designing a toothbrush, a mug and a mobile phone. Te idea for the project was born out of the need to make designers and users aware of the importance of tactilit and extra-visual perception in contemporar design.

Designed by experiment - Jarosław Hamryszczak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku-exspace

Does freedom really begin with an f_ - Aleksandra Milewska - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

[PL] Czy na pewno jesteśmy wolni? Kolekcja tkanin żakardowych wyrażająca refleksje na temat ograniczenia wolności w XXI wieku. Autorka nawiązuje do Facebooka jako jednego z powodów współczesnego zniewolenia. Nieustanna chęć sprawdzania powiadomień i godziny spędzone na przeglądaniu treści tam zawartych sprawiają, że algortmy mediów społecznościowych zapamiętują nasze preferencje, co skutkuje nie tylko zawłaszczeniem naszego czasu, ale i wpływa na nasze wybor. Budzimy się i zasypiamy z telefonem. Wzór multiplikowanej litery „f”, zastosowany w prezentowanej pracy, buduje kolejne tkaniny, które przyjęły użytkową formę koców. 

[EN] Are we really free? A collection of jacquard fabrics containing reflections on the restriction of freedom in the 21st centur. Te author refers to Facebook as a form of modern enslavement. Te constant desire to check notifications and the hours spent browsing content mean that social media algorithms remember our preferences, which results in not only taking over our time but also our choices. We wake up and fall asleep with a mobile phone. Te patern of the multiplied leter "f" builds subsequent textiles that have taken the utilitarian form of a blanket. 

Does freedom really begin with an f_ - Aleksandra Milewska -exspace

Flat - Jan Gliński - Akademia Sztuki w Szczecinie 

[PL]  Mebel do małych przestrzeni Projekt mebli, który użytkownik może za darmo pobrać z internetu i własnoręcznie zmontować według instrukcji. Flat to stół i dwa siedziska, przed rozłożeniem płaskie i przylegające do ściany. Komplet stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zmniejszającą się dostępną przestrzenią życiową i jest dedykowany użytkownikom, którzy cenią sobie możliwość rearanżacji wnętrza oraz chcą uzyskać większą ilość miejsca bez konieczności wynoszenia mebli. Został wykonany wyłącznie z dwóch surowców: sklejki topolowej oraz tkaniny technicznej. Zastosowanie tch materiałów pozwoliło na rozkładanie mebla bez użycia zawiasów.

[EN] Furniture for small spaces A design of furniture that users can download from the internet for free and assemble themselves according to the given instructions. Flat is a table and two seats, unfolded flat and adjacent to the wall. Te set is a response to the challenges associated with the reduction of available living space and dedicated to users who appreciate the possibilit to make more of an interior without having to remove frniture. It was made exclusively from two raw materials: poplar plywood and technical fabric. Te use of these materials allows the frniture to be unfolded without using hinges.

mobile-exspace-Dutch-Design-Week _

Hydrotherapy station - Magdalena Michna-Czyrwik - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

[PL] Wodna rehabilitacja Stanowisko do hydroterapii stanowi element projektu ogrodu sensorcznego dla dzieci z niepełnosprawnościami z ośrodka Zameczek w Rudołtowicach. Składa się z korta z wodą, która krąży w obiegu zamkniętym, oraz czterech różnych paneli służących do dystrybucji cieczy wylatującej wężykiem. Stanowisko obsługuje terapeuta lub dziecko. Kolory elementów dobrano tak, aby dzięki zastosowaniu kontrastu były widoczne dla osób niedowidzących, z jednoczesnym zachowaniem umiaru tonów ze względu na dzieci nadwrażliwe na bodźce. Stanowisko dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korzystanie ze stanowiska działa relaksacyjnie, rozwija motorkę małą i dużą, stmuluje zmysł słuchu, dotku oraz wzroku.

[EN] Water physical therapy The hydrotherapy station is an element of the sensory garden design for children with disabilities from the Zameczek center in Rudołtowice. It consists of a trough with water that circulates in a closed circuit and four diferent panels for manipulating the liquid exiting the hose. Te station is operated by a therapist or a child. Te colors of the elements have been selected to be visible to the visually impaired by the use of contrast while maintaining moderate tones for those hypersensitive to stimuli. Te station is adapted to the needs of people in wheelchairs. Using the station has a relaxing efect, develops fine and gross motor skills and stimulates the senses of hearing, touch, and sight.

Hydrotherapy station - Magdalena Michna-Czyrwik-exspace

I remember - Martyna Piątek - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

[PL] Pamięć o zmarłych Projekt Pamiętam odnosi się do tradycji czczenia zmarłych. Odrzuca wykorzystywanie szkodliwych dla środowiska tworzyw sztucznych i estetykę kiczu charakterystyczną dla ogólnie dostępnych produktów nagrobnych. Proponowana świeca przyjmuje postać arkusza papieru pokrtego woskiem pszczelim, któr spala się na grobie w dedykowanym naczyniu ceramicznym. Na arkuszu można zapisać symboliczną wiadomość do zmarłego. Znicz płonie przez kilka minut, podczas gdy osoba obecna przy grobie może się skoncentrować na kontakcie ze zmarłym tu iteraz. Zestaw elementów zawiera: pakiet arkuszy do spalania, czarkę pamięci ze zbiornikiem na popiół, poziomy wazon na kwiat cięte oraz donicę z terakotowy

[EN] Memor of the dead The project I Remember refers to the tradition of honoring the dead. It rejects harmfl materials and the aesthetics of kitsch which are characteristic of tpically used graveyard votives. A candle takes the form of a sheet of paper covered with beeswax, which burns on the grave in a ceramic vessel used for this purpose. On the sheet, you can write asymbolic message to the deceased. It burns for a few minutes during your presence at the grave, prompting you to focus on the connection with the deceased here and now. Te set of elements includes: a set of sheets for burning, a memory bowl with an ash container, ahorizontal vase for cut flowers and a pot with a terracota watering insert.

i-remember-martyna-pitek-exspace-Dutch-Design-Week-exspace

Muvi120 -Iwona Pieczara - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

[PL] Opieka bez barier Muwi 120 to urządzenie dedykowane osobom z dysfnkcjami ruchowymi, ułatwiające codzienną opiekę nad nimi i ich pielęgnację. Wspomaga proces podnoszenia, przesadzania i przemieszczania. Proces podnoszenia polega na podniesieniu pacjenta od przodu, za pachy. Jest łatwe w obsłudze i nie wymaga użycia siły. Unoszenie osoby niepełnosprawnej rozpoczyna się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Urządzenie pozwala na regulowanie wysokości podniesienia pacjenta wzależności od potrzeb. Umożliwia niewielkie uniesienie w celu szybkiego przemieszczenia lub całkowitą pionizację. Ułatwia to przede wszystkim czynności pielęgnacyjne, zapewniając dostęp do chorego.

[EN] Care without borders Muwi 120 is a device dedicated to people with motor dysfunction, facilitating daily care and nursing. It helps with the process of lifing, transporting and moving. It is easy to use and does not require the use of force. Lifing of adisabled person starts automatically at the push of a buton. Te device allows you to adjust for height, depending on your needs. It allows for a slight elevation for quick transport or puting the patient in a fll upright position. Most importantly, it facilitates nursing activities

nurse-covering-senior-man-in-wheelchair-with-plaid-at-hospital-medical-exspace-Dutch-Design-Week

Laboratory of senses - Magdalena Cieślak - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

[PL] Doświadczyć więcej Zestaw ekspermentalnych naczyń pozwalający na wzmocnienie doświadczeń związanych ze spożywaniem posiłku. Forma przedmiotu dostosowana jest do wielozmysłowej obserwacji trzech procesów –smażenia, wędzenia oraz topnienia. Podstawa wykonana z granitu po nagrzaniu utrzymuje stałą temperaturę – pozwala to na tworzenie różnorodnych procesów na oczach użytkownika. Przykrwające bazę szklane kopuły pozwalają utrzymać aromat zawarte w produktach. Głównym założeniem projektantki było przedłużenie i zwrócenie szczególnej uwagi na proces przygotowywania posiłku, tak by sam użytkownik mógł wziąć w nim udział, ale zperspektwy obserwatora. Pozwala to na silniejsze skupienie się na samym procesie i wpływa na wyostrzenie zmysłów, aby konsumpcja przynosiła większą satsfakcję. Dzięki Laboratorium Zmysłów użytkownik korzysta nie tlko ze zmysłu smaku, ale również słuchu, węchu i wzroku.

[EN] Experience more A set of experimental dishes that allows you to intensify your meal experience. Te form of the object is adapted to the multi-sensor observation of three processes – fring, smoking and melting. Te base made of granite maintains the temperature afer heating –this allows you to create avariet of sensations for the user. Te glass domes covering the base intensify the aroma of the contents. Te main idea of the designer was to extend and emphasize the preparation of a meal so that the user themselves can take part in it, but from the perspective of an observer, which allows for more focus on the process to sharpen the senses and heighten satisfaction. Tanks to the Laborator of Senses, taste is coupled with sound, smell and sight to allow one to truly commune with their food.

Laboratory of senses - Magdalena Cieślak - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu-exspace

M°Or - Kasia Wasilewska - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

[PL] Domowe kiszenie Zestaw do domowej fermentacji M°Or to propozycja powrotu do polskich tradycji domowego wytwórstwa produktów fermentowanych, mających bardzo pozytwny wpływ na nasze zdrowie. To eleganckie i proste w obsłudze naczynia, dzięki którm przyrządzenie kiszonki jest bardzo łatwe. Przezroczysta, szklana baza daje możliwość obserwowania na bieżąco zmian zachodzących w trakcie kiszenia. Produkt zawiera ceramiczne pokrwy wyposażone w filtr zwęglem aktwnym, umieszczony na rnnie wodnej, któr pochłania zapachy powstające w procesie kiszenia. Dopełnieniem zestawu jest podbierak do soków z kiszonek.

[EN] Pickling at home The M°Or home fermentation set is a proposal to return to the Polish tradition of home-made fermented products, which have a ver positive efect on our health. Tese are elegant and easy-to-use dishes which make producing your own fermented food ver easy. Te transparent glass base gives the opportunit to observe changes in the fermented products on an ongoing basis. Te product contains ceramic covers with an activated carbon filter placed on the water channel, which absorbs odors that arise during the fermenting process. Te set is complemented with a ladle for the fermented juice.

mor-kasia-wasilewska-exspace-Dutch-Design-Week

Magnetism - Olga Kozłowska - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

[PL] Wzajemne przyciąganie Projekt biżuterii, pierścionka i dwóch bransolet zmagnesami, którch głównym celem jest wspieranie przypadkowych lub intencjonalnych gestów. Przyciągające lub odpychające się magnesy potęgują uczucie dotku i jednocześnie zachęcają użytkowników do interakcji. Samo umiejscowienie magnesów – zgięcie łokcia, wnętrze dłoni – zostało wybrane ze względu na wrażliwość tch części ciała.

[EN] Mutual atraction Jewelry design – a ring and two bracelets with magnets – whose main purpose is to support accidental or intentional gestures. Atracting or repulsing magnets enhances the feeling of touch and at the same time encourage users to interact. Te locations of the magnets – the bend of the elbow, the palm of the hand – were chosen because of the sensitivit of these body parts.

magnetism-olga-kozowska-exspace-Dutch-Design-Week

Mapping of remembered places - Emilia Biernacka - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

[PL] Wspomnienie zapisane na tkaninie Mapping miejsc zapamiętanych to osobist projekt, uwieczniający wybrane miejsca, w którch dotchczas żyła jego autorka i które wpłynęły na to, kim jest. Fotografie własnego autorstwa, a także te pochodzące z rodzinnych albumów, zostały utrwalone we włóknie. Efektem są unikatowe płaszcze będące zapisem wsp

[EN] Memor recorded in textiles Mapping of remembered places is a personal project, immortalizing the places where its author has lived so far, and which influenced who she's become. Her own photographs, as well as those from family albums, have been set into the fiber. The results are unique coats that record the memories and nostalgia of the designer.

Mapping of remembered places - Emilia Biernacka - exspaceMove - Katarzyna Król - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

[PL] Rehabilitacja szyta na miarę Move to interaktywne sportowe spodnie wspomagające rehabilitację stawu kolanowego. Do legginsów dołączona jest specjalna aplikacja. W projekcie wykorzystano nowoczesne czujniki ugięcia i elas tczne obwody przewodzące energię elektrczną. Z tłu, na części krzyżowej, znajduje się jednostka sterująca z mikroprocesorem i nadajnikiem Bluetooth, która bezprzewodowo przesyła dane do aplikacji. Zapisanie wszystkich informacji o ruchach umożliwia lepszą analizę problemu i optymalizację leczenia, ale co najważniejsze dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu fizjoterapeuci mogą monitorować swoich pacjentów i kontaktować się z nimi w sposób zdalny. Legginsy wykonane są z lekkich, oddychających materiałów

[EN] Bespoke physical therapy Move is a pair of smart sport pants with an application which supports knee rehabilitation. Modern deflection sensors and flexible electrical circuits were used in the design. In the back lumbar section, there is a control unit with a microprocessor and aBluetooth transmi ter that wirelessly sends data to an application. Storing all information about aperson’s movements allows for better analysis of their problem and optimization of treatment. And most importantly, the data is updated in real time, so the physiotherapists can monitor their patients and contact them remotely. Te pants are ma

move-Katarzyna-Krol-exspace-Dutch-Design-Week

Multi - Anna Gwiazda - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

[PL] Zabawka ucząca empatii Jednym z głównych celów wychowania dziecka jest umożliwienie mu bezproblemowego życia w otaczającym je społeczeństwie. Obecne globalne zjawiska mieszania się kultur i migracji stawiają nowe wyzwania rodzicom chcącym wychować wrażliwego na innych człowieka. Multi to zestaw zabawek, które uczą dzieci w wieku 3–5 lat empatii wobec różnorodności. Mimo pozornej jednorodności, dziecko poprzez zabawę odkrwa, że każdy element różni się od kolejnego. Przy pomocy zmysłu węchu, dotku oraz słuchu dziecko tworzy skojarzenia, przypisując cechy do kreowanej postaci. Stworzona sytuacja i bohater stają się pretekstem do rozmowy o różnorodności. Rolą rodzica jest stmulacja zabawy poprzez rozmowę, która okazuje się edukacyjna również dla dorosłych.

[EN] Toy that teaches empathy One of the main goals of raising a child is to enable them to live a trouble-free life in the society around them. The recent global phenomena of mixing cultures and migration pose new challenges to parents who want to raise an empathetic person. Multi is a set of toys that teaches 3–5 year old children empathy towards diversit. All elements are similar but have diferences that the child must discover through their senses: smell, touch, hearing. While playing, the child assigns them imaginary roles according to associations. Te parent stimulates fn by talking about diversit, to

multi-anna-gwiazda-exspace-Dutch-Design-Week

Optybot - Patrycja Walaszek - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku  

[PL] Nauka teorii przez prak t kę Zabawka do nauki teorii żeglarstwa z wykorzystaniem podstaw programowania. Robot pełni rolę interaktwnego pionka, któ r porusza się po torze, reagując na polecenia, ustawione przez gracza na trasie. Uczestnicy poprzez zabawę utrwalają nabytą wiedzę teoretyczną i wykorzystują ją w prak tce. Gracze są s tmulowani do ak twnego wykorzys twania zdoby tch umiejętności, mogą uczyć się na własnych błędach i czerpać wiedzę od kolegów, co pomaga w nawiązywaniu relacji w zespole. Papierowy żagiel można powielać w oparciu o szablon, co umożliwia nadanie mu cech indywidualnych dla każdego gracza.

[EN] Learning through practice A toy to teach the theo r of sailing using the basics of programming. A robot plays the role of an interactive pawn that moves along a track, responding to commands placed by the player on the route. While playing, participants consolidate the acquired theoretical knowledge and use it in practice. Players are stimulated to actively use their acquired skills, can learn from their mistakes and learn from colleagues, which helps in establishing team relationships. The paper sail can be copied from a template, which makes it possible to personalize it for each player

optybot-patrycja-walaszek-exspace-Dutch-Design-Week

Play with fire - Aleksandra Łukasik - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

[PL] Tańczący ogień Interaktwny mebel –palenisko akustczne. Ulotny żywioł służy jako equalizer dźwięku. Zabieg ten jest możliwy dzięki zastosowaniu instalacji gazowej, tzw. rury Rubensa. Mebel sterowany jest za pomocą aplikacji mobilnej oraz przy wykorzystaniu bodźców dźwiękowych płynących do głośnika z podłączonego dowolnego ich źródła. Płomienie w różnorodny sposób reagują na kompozycje akustyczne –zmieniają się od harmonijnej linii po wysokie, zróżnicowane fale. Estetka obiektu nawiązuje do instrumentów muzycznych.

[EN] Dancing fire Interactive furniture – acoustic furnace. The fleeting element serves as a sound equalizer. This phenomenon is made possible by the use of a gas installation, the socalled Rubens’ tube. Te frniture piece is controlled via a mobile application and uses sounds flowing to the speaker from any connected source. Te flames react in various ways to acoustic compositions – they change from a harmonious line to high, diferentiated waves. Te look of the object is inspired by musical instruments.

Play with fire - Aleksandra Łukasik - exspace 

Splot - Sylwia Kruźlak - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

[PL] Rehabilitacja przez zabawę Helikopter Splot to zabawka umożliwiająca ćwiczenie uszkodzonego splotu ramiennego poprzez wykonywanie ruchów odwodzenia i przywodzenia ramienia oraz manipulacyjnych dłoni. Modułowość pozwala dzieciom samodzielnie i intuicyjnie złożyć zabawkę, a magnetczne połączenie sprawia, że montaż poszczególnych elementów jest szybki. Zabawa przy pomocy rąk rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dzięki zamontowanemu hakowi można zawiesić i przenieść inny element/zabawkę.

[EN] Physical therapy through play The Splot helicopter is a toy that allows you to exercise a damaged brachial plexus through abduction and adduction movements of the arm and hand gestures. Modularit allows children to assemble their toy intuitively and on their own, and magnetic connections make the assembly quick. Using hand work also develops spatial awareness. Tanks to the added hook, you can hang and move other elements of it.

splot-sylwia-krulak-exspace-Dutch-Design-Week

Time capsule - Aleksander Kaszuba - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

[PL] Budowanie relacji międzypokoleniowych Program warsztatów dla seniorów, składający się z kart i ćwicze ń. Jego uczestnicy porównują swoje cechy fizyczne i psychiczne z cechami swoich przodków, odnajdują w ich życiu sytuacje podobne do swoich, poznają siebie lepiej poprzez „kar t konwersacji” lub uzupełniają notatki wspomnieniami. Pomysł powstał podczas rozmów z osobami starszymi i zaobserwowaniu ich potrzeby opowiadania własnych historii i przekazywania doświadcze ń. Kapsuła skupia się na budowaniu relacji międzypokoleniowych, ale wzmacnia też własną tożsamość poprzez refleksję nad swoimi przeżyciami.

[EN] Building relationships between generations A workshop program for seniors, consisting of cards and exercises. Its participants compare their physical and mental traits to those of their older and younger kin, find situations similar to theirs in their lives, get to know each other be ter through „conversation cards” or fill in notes with precious memories. Te idea arose while observing seniors and their need to share their own stories and experiences. Te capsule focuses on building intergenerational relationships but also strengthens identi t by reflecting on personal experiences.

Time capsule - Aleksander Kaszuba-exspace

Titanium, silicon, air - Paulina Kwiatkowska - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

[PL] Lepsza jakość powietrza Tytan, krzem, powietrze to kolekcja obiektów wpływających na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez jego oczyszczanie, regulację wilgotności oraz temperatury. Ich działanie jest w jak największym stopniu naturalne. Obiekt są wykonane głównie z tkanin, dodatkowo wzmocnionych substancjami zwiększającymi wydajność tch procesów. Zaprojektowane zostały w ten sposób, że zwracają uwagę na problem jakości powietrza oraz uświadamiają, w jaki sposób wpływają na nią materiały, którmi się otaczamy

[EN] Beter air qualit Titan, silica, air is a collection of objects that improve indoor air quality by cleaning it, regulating humidit and temperature. Teir fnctioning is as natural as possible. Te objects are made mainly of fabrics, additionally reinforced with substances that increase process efficiency. Designed in this way, they draw atention to the importance of air quality and how it is influenced by

Titanium-silicon-,air-Paulina Kwiatkowska-exspace

TRIAshoes - Karolina Leśkow - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

[PL] Jedne but na całą podróż Projekt kompaktowych butów miejskich, których główną ideą jest zintegrowanie kilku rodzajów obuwia w poręcznej, estetycznej formie o wielopłaszczyznowym zastosowaniu. TRIAshoes zaprojektowane zostały w sposób zapewniający użytkownikowi przeobrażenie ich w zależności od potrzeby bądź warunków pogodowych. Okalający sposób sznurowania, poprzez zahaczanie gumowej pętli o wypustki wmateriałowej bazie, umożliwia „dokowanie” poszczególnych rodzajów podeszew. Niewielkie gabart i waga zapewniają oszczędność przestrzeni bagażowej, a możliwość odpięcia podeszwy stanowi udogodnienie podczas długich podróży. But zostały stworzone zmyślą oosobach aktwnych, podróżujących, ale dzięki nietpowemu sznurowaniu znajdą również zastosowanie w przypadku osób starszych z problemami zwyrodnieniowymi dłoni oraz dzieci dopiero uczących się sznurowania.

[EN] Te many faces of shoes A design of compact, city shoes whose goal is to integrate several tpes of footwear in a handy, aesthetic form with multifaceted use. TRIAshoes were designed to be transformed by the wearer depending on their needs or weather conditions. Te innovative lacing method, by hooking a rubber loop with protrusions in the material base, enables the “docking” of individual tpes of soles. Small dimensions and weight ensure minimal luggage space, and the possibilit of detaching the soles is a convenience during long journeys. The shoes were created for active people, travelers, but because of their unusual lacing they can also be used by older people with arthritic hands and children just learning to lace their shoes

triashoes-karolina-lekow-exspace-Dutch-Design-Week

Tumicoffee - Marek Kuźmiński - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

[PL] Zaparz, wypij, przetwórz Celem projektu było wykorzystanie odpadu wytworzonego lokalnie do stworzenia produktu z nową wartością dodaną. Tak powstał materiał opracowany na bazie odpadu kawowego i żywicy przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ze stworzonego komponentu wyprodukowano płytki, dzięki którym nie tylko ograniczono ilość śmieci, ale także wpłynęło to na wystrój lokalu, z którego został pobrany surowiec, nadając mu indywidualny charakter.

[EN] Brew, drink, process Te aim of the project was to use locally generated waste to create a product with new added value. This is how a material was developed based on cofee waste and resin intended for contact with food. The created material was used to produce tiles, not only contributing to the reduction of the amount of waste but also forming part of the interior design of the premises from which it was taken, giving it a unique character.

tumicoffee-marek-kumiski-exspace-Dutch-Design-Week

UNusual Maxim - Marika Sadowska - Akademia Sztuki w Szczecinie 

[PL] Zrozumieć autzm Ilustrowana historia o życiu i przygodach chłopca z autzmem. Czytelnik poznaje bohatera i jego młodszą siostrę, a tm samym zaczyna rozumieć sposób postrzegania świata przez autstczne dziecko i jego codzienność. Nietypowe zachowania nie odstraszają, lecz zaciekawiają i zachęcają do wkroczenia w świat Maksyma, któr jest idolem siostr. Ilustracje, kolor i faktur obrazują sposób, w jaki odczuwają otoczenie dzieci w spektrum choroby. Przeżywając przygody razem z Maksymem i jego siostrą, czytelnik zaprzyjaźnia się z nimi i jednocześnie uczy, że odmienność nie powinna powodować strachu, ale zachęcać do poznania i zrozumienia, a „NIEzwykły” znaczy „super”!

[EN] Understanding autism An illustrated stor about a boy’s life and adventures with autism. Together with the main character’s younger sister, the reader learns the perception and everday life of an autistic child. Unusual behaviors do not deter, but spark interest and encourage you to enter the world of Maxim, who is idolized by his sister. Illustrations, colors and textures present the way the children on the spectrum of autism perceive their surroundings. While experiencing adventures with Maxim and his sister, the reader befriends the characters and learns that difference should not cause fear but encourage learning and understanding, and that UNusual means great!

unusual-maxim--marika-sadowska-exspace-Dutch-Design-Week

_______________

Wystawa jest organizowana przez Akademickie Centrum Designu, organizację skupiającą wydziały projektowe ośmiu polskich publicznych szkół artystycznych. Głównym celem ACD jest nawiązanie współpracy między biznesem a nauką poprzez wspólne badania rozwojowe i projektowe. Ma również na celu promocję polskich szkół designu, ich twórczości i polskiego przemysłu. Wizją ACD jest stanie się platformą łączącą potencjał badań  i nauczania, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności studiów z zakresu projektowania w polskich szkołach artystycznych.   Uczelnie uczestniczące w projekcie to: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
 w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademia Sztuk Pięknych 
 im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

+ Akademickie C

wizytówki

Komentarze:

loading
Nikt jescze nie skomentował tego artykułu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.