Wizytówki

Reklama

wszystkie artykuły z działu >> ARCHITEKTURA
15 października 2020
wszystkie artykuły z działu >> ARCHITEKTURA

Laureaci 56. edycji konkursu Dyplom Roku SARP

NEWS-EXSPACE

9 października, podczas transmitowanej online uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu SARP na najlepszy dyplom architektoniczny w Polsce. Zwycięzcą 56. konkursu i zdobywcą Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku został arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.

Projekt opracowany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Głowackiego, uznany został za najlepszy spośród 25 prac dyplomowych zakwalifikowanych do 3. etapu konkursu. Praca Pawła Lisiaka zakłada przekształcenie opuszczonego, militarnego obiektu w monastyr. Zdaniem Sądu Konkursowego „Laudato si’: Klasztor O.O. Franciszkanów, to projekt zdecydowany i odważny, w którym ujawnia się duża dojrzałość i wrażliwość autora. (...) Autor w sposób odpowiedzialny „ubiera” brutalny i zdegradowany technicznie obiekt w nowe życie. (...) Transformowana przestrzeń nie jest jedynie interwencją architektoniczną. Transformacją autor obejmuje również historię tego miejsca, ale i otoczenie, krajobraz. Wynoszone na brzeg odpady, zbierane przez zakonników, następnie przetwarzane mają być na prefabrykowane materiały budowlane. To również swoista transformacja średniowiecznej pracy zakonnej. (...) Odpowiedzialność za dom, za świat, za środowisko, o której pisze w swojej encyklice Papież Franciszek „Laudato si’”, jest wezwaniem nie tylko dla kościoła, ale w tym przypadku było wezwaniem odebranym przez architekta, który dokonał rehabilitacji nie tylko architektury, a jego projekt zmieniać ma nie tylko budynek, ale krajobraz, środowisko oraz naszą wrażliwość społeczną.”

Oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 10 tys. złotych, laureat otrzymał również zaproszenie na 6-tygodniową praktykę w szwajcarskim biurze architektonicznym Chaspera Schmidlina.

exspace_sarp_Nagroda_Paweł Lisiak

wszystkie wizualizacje i zdjęcia materiały prasowe organizatora SARP i nagrodzonych architektów

exspace_sarp_Nagroda_Paweł Lisiak

exspace_sarp_Nagroda_Paweł Lisiak

exspace_sarp_Ambasador wręcza stypendium w Szwajcarii

Ambasador Szwajcarii wręcza arch. Pawłowi Lisiakowi Nagrodę - zaproszenie na 6-tygodniową praktykę w szwajcarskim biurze architektonicznym Chaspera Schmidlina

Tegoroczni laureaci

Jury zdecydowało również o przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień drugiego stopnia oraz dwóch równorzędnych wyróżnień pierwszego stopnia. Wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymały:

arch. Adriana Sowa za pracę „widzieć: Herbarium we Wrocławiu”, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Głowackiego. Jury doceniło projekt jako udaną próbę połączenia natury z architekturą w sposób, w którym istniejąca, rodzima roślinność stanowi istotny element kontekstu miejsca.  [VIDEO]

exspace_sarp_Wyróżnienie1_Adriana Sowa

 exspace_sarp_Adriana Sowa

arch. Anna Jaruga-Rozdolska za projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii, wykonany na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Krotowskiego. Zdaniem Sądu Konkursowego „praca zasługuje na wyróżnienie ze względu na wyjątkowe interdyscyplinarne studium, połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: astronomii i architektury oraz rezultat w postaci funkcjonalnego obiektu technologicznego o dojrzałej, pięknej formie architektonicznej.”

exspace_sarp_Wyróżnienie2_Anna_Jaruga-Rozdolska

exspace_sarp_Anna Jaruga-Rozdolska

Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymali:

arch. Zuzanna Robutka, autorkapracy „Sokratejskie Centrum Dialogu” obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. Jak podano w uzasadnieniu: „Trudny układ działki i zależności przestrzennych nie był jedynym wyzwaniem. Autorka postanowiła szukać bezpośrednich związków między przestrzenią a filozofią, tworząc uniwersalne Centrum Dialogu. Próbuje autorsko łączyć dzielące się społeczeństwo. Jej projekt ma być próbą dialogu wielu kultur i tożsamości. (...) Architektoniczna odpowiedź jest prosta, powściągliwa i ważona umiarem w formie oraz detalu.”

exspace_sarp_Wyróżnienie_Zuzanna_Robutka

exspace_sarp_Wyróżnienie_Zuzanna_Robutka

exspace_sarp_Zuzanna Robutka

arch. Alicja Sienkiewicz za pracę „Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. Jury tak uzasadniło wybór: „Jej projekt próbuje naprawiać fragmenty V dzielnicy Rzymu za pomocą niewielkich interwencji architektonicznych. Wypełnianie trudnych do zabudowania luk w strukturze miejskiej niewielkimi obiektami z funkcjami integrującymi lokalną społeczność (świetlica, punkt widokowy, coworking) ma pomóc mieszkańcom przezwyciężać poczucie samotności.”

exspace_sarp_Wyróżnienie2_Alicja Sienkiewicz

exspace_sarp_Wyróżnienie2_Alicja Sienkiewicz

exspace_sarp_Alicja Sienkiewicz

arch. arch. Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusza Szaraniec, autorzy pracy „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci” opracowanej na Wydziale Architektury, Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak i promotorów pomocniczych mgr inż. arch. Marka Bystronia i mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego. Uzasadniając przyznanie wyróżnienia jury podkreśliło, że „praca dyplomowa wykonywana w zespole pozwoliła na stworzenie wielowątkowego, kompletnego i spójnego projektu. Teza projektowa łączenia pokoleń użytkowników: stworzenia miejsca integracji, ale i pozostawienia przestrzeni prywatnej, została zrealizowana w kompleksie budynków wpisanych w krajobraz naturalny z wykorzystaniem walorów naturalnego budownictwa.”

exspace_sarp_Wyróżnienie_Aleksandra_Sliwa_Demi_Rran_Tadeusz_Szaraniec

exspace_sarp_Śliwa_Tran_Szaraniec

Ponadto Alicja Sienkiewicz, Adriana Sowa oraz Anna Jaruga-Rozdolska otrzymały również zaproszenia na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście.

Wyjątkowa edycja

Konkurs Dyplom Roku SARP jest jednym z najbardziej prestiżowych w branży architektonicznej, nie tylko ze względu na swoją wieloletnią historię, ale także, na zaangażowanie najbardziej cenionych nazwisk w branży. Wielu uznanych architektów, swoje pierwsze sukcesy osiągnęło właśnie w ramach konkursu. Tegoroczna edycja była wyjątkowa pod wieloma względami. W związku z epidemią, organizatorzy konkursu zdecydowali się na maksymalne uproszczenie procedur składania prac oraz na wydłużenie terminu ich oddawania do 29 maja.

Niezmiennie jednak Stowarzyszenie Architektów Polskich postanowiło zaprosić do grona jurorów najbardziej znanych i cenionych przedstawicieli środowiska architektonicznego. W skład Sądu Konkursowego 56. edycji Konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku weszli:

arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, wiceprezes ds. środowiska i ochrony klimatu Zarządu Głównego SARP, partner w pracowni APA Wojciechowski, współzałożycielka i członek OSWBZ (Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego), laureatka konkursu Top Woman in Real Estate 2018, współautorka wielu nagrodzonych budynków komercyjnych spełniających wysokie standardy środowiskowe.

arch. Robert Konieczny, KWK Promes, członek Francuskiej Akademii Architektury, laureat prestiżowych nagród, m. in. House of the Year, World Building of the Year 2016, Wallpaper Design 2017. Ma w swoim dorobku najwięcej nominacji do nagrody Miesa van der Rohe w Polsce. Jest jednym z najczęściej publikowanych i najbardziej cenionych polskich architektów za granicą.

arch. Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes SARP, wykładowca akademicki, właściciel firmy zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne CAD i BIM oraz certyfikacją ICDL i Autodesk, członek: SHS, PTI, zaangażowany w działalność na rzecz SARP od 1999 roku, w tym trzech ostatnich edycji Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.

arch. Przemo Łukasik, medusa group, doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w biurach: P.P. Pabel Architekten w Berlinie, a także w paryskich biurach Jeana Nouvela oraz Odile Decq / Benoit Cornette. medusa group była wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach i trzykrotnie zdobyła nominację do nagrody Miesa van der Rohe.

Przemysław Powalacz, Prezes Zarządu Geberit Polska, członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy Lewiatanie, członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Uczestnik programu Akademia Przywództwa Liderów Oświaty.

arch. Marta Sękulska-Wrońska, WXCA, prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Mazowieckiej Izby Architektów. Wraz z zespołem WXCA ma na swoim koncie wiele wygranych konkursów, a za projekt za projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach była nominowana do nagrody Miesa van der Rohe.

arch. Piotr Śmierzewski, Analog, doświadczenie zdobywał m. in. w Niemczech, gdzie prowadził własną pracownię. Laureat wielu nagród, w tym Grand Prix Prezydenta RP w konkursie Życie w architekturze organizowanym przez miesięcznik Architektura-Murator. Wykładowca akademicki związany z Politechniką Koszalińską.

Paweł Wierzbicki, Schindler Polska, Członek Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Po objęciu stanowiska prezesa, rozpoczął inwestowanie w rozwiązania typu SMART. Dzięki wprowadzeniu innowacji w firmie, doprowadził markę Schindler do pozycji lidera branży.

Tegoroczne obrady jury uświetniła również obecność arch. Juraja Hermanna, Prezesa Stowarzyszenia Architektów Słowackich.

 exspace_sarp_sąd konkursowy Dyplom Roku

exspace_sarp_Odznaki Dyplom Roku

Odznaki Dyplom Roku

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Honorowy Patronat: Ambasador Szwajcarii w Polsce

Partnerzy konkursu: Geberit Polska, Schindler Polska

zdjęcia i wizualizacje materiały prasowe SARP i nagrodzonych architektów

+ SARP website

marketing_wystawienniczy_exspace

 

wizytówki

Komentarze:

loading
Nikt jescze nie skomentował tego artykułu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.