Wizytówki

Reklama

wszystkie artykuły z działu >> z HISTORII
15 maja 2020
wszystkie artykuły z działu >> z HISTORII

Pawilon Polski na Levant Fair 1934 Tel Aviv

NEWS-EXSPACE

821 wystawców z 23 krajów i 300 tysięcy zwiedzających. W Levant Fair (Targach Lewantyńskich) 1934 w Tel Avivie udział wzięło 40 firm z Polski reprezentujących przeszło 30 gałęzi branżowych. Bliski Wschód w latach 30-tych XX wieku był terenem niezwykłej rozbudowy gospodarczej. Wielce istotną sprawą dla Polski było to, że połowa imigracji palestyńskiej pochodziła z wychodźstwa polskiego znającego i przyzwyczajonego do towarów polskich. Targi Lewantyńskie były dobrą okazją dla eksporterów polskich do nawiązania stosunków handlowych z tymi rynkami.

foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Starożytne siedliska Bliskiego Wschodu w latach 30-tych XX budziły się do nowoczesnego życia stwarzając popyt na wszystko to czego dostarczyć mógł im przemysł zachodni. Samolot i auto wypierały karawany wielbłądów. Wszędzie budowane były nowe drogi, wyrastały nowe miasta, realizowano szeroko zakrojone projekty melioracyjne i elektryfikacyjne. Symbolem postępu na Bliskim Wschodzie była także budowa wielkiego portu w Hajfie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej w Mosulu.

RYNKI BLISKIEGO WSCHODU

Import krajów Bliskiego Wschodu obejmujących 45 mln mieszkańców dorównywał importowi Indii z 350 mln ludności. Popyt głownie dotyczył wyrobów włókienniczych, maszyn, materiałów budowlanych, drewna, samochodów, nawozów sztucznych, artykułów spożywczych, artykułów domowego użytku i wielu innych towarów niezbędnych dla ludności poprawiającej swój standard życia.

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Ceremonia otwarcia Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Ceremonia otwarcia Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Wielce istotną sprawą dla Polski było to, że połowa imigracji palestyńskiej pochodziła z wychodźstwa polskiego znającego i przyzwyczajonego do towarów polskich Targi Lewantyńskie, które były okazją dla eksporterów polskich do nawiązania stosunków handlowych z tymi rynkami.

TARGI LEWANTYŃSKIE – OKNO BLISKIEGO WSCHODU

foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Polskie_Transaltlantycki_Towarzystwo_Okretowe_wyjazd_na_targi_lewantynskie

Polskie Transaltlantyckie Towarzystwo Okrętowe oferta wyjazdu na targi lewantynskie foto: mat. pras. Polskie Transaltlantycki Towarzystwo Okrętowe

Targi Lewantyńskie w Tel Avivie  były jedyną tego rodzaju imprezą na bliskim Wschodzie.

- w 1929 roku obejmowały obszar 16 tys. m 2

- w 1932 roku powiększony do 50 tys.m2

- w 1934 roku  powiększony do 100 tys. m : w Lewant Fair 1934 wzięło udział 821 wystawców z 23 krajów i 300 tys. zwiedzających.

Powodzenie Targów Lewantyńskich związane było z usytuowaniem ich w Tel -Avivie. Mieszkańcy tego miasta pochodzący z wszystkich zakątków świata – najlepiej na całym Bliskim Wschodzie nadawali się do rozszerzania kontaktów handlowych.

 

Levant fair, 1934, Tel Aviv digital file from original foto: American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer

Tereny targowe były malowniczo położone między Morzem Śródziemnym a rzeką Jarkon. Teren ekspozycji podzielono na trzy części: sekcję Palestyńską, sekcję Wielkiej Brytanii i trzecią - Bliskiego Wschodu.

PAWILON POLSKI

Polsko-Palestyńska Izba Handlowa doceniając znaczenie Levant Fair w Tel-Avivie dla promocji eksportu polskiego na Bliskim Wschodzie oraz umożliwienia nawiązania bezpośrednich stosunków handlowych między  przemysłowcami polskimi a odbiorcami lewantyńskimi zorganizowała samodzielny Pawilon Polski. Skupiono tam eksponaty czterdziestu firm reprezentujących przeszło 30 gałęzi branżowych.

foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_PTTO_exspace

foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Targi Lewantyńskie w 1934 r. trwały od 26.IV do 06.VI. Na otwarcie wystawy przybyło 5000 osób. Polskę reprezentował konsul RP w Tel – Avivie, Stanisław Łukaszewicz.

W okresie trwania targów urządzano dni branżowe: dzień włókienniczy, dzień maszyn, elektryczności, dzień radia, materiałów budowlanych, itd. Odbywały się również zawody sportowe, koncerty, przedstawienia teatralne, kinematograficzne i inne imprezy rozrywkowe. Polski Państwowy Instytut Eksportowy zorganizował wiele ułatwień i zniżek dla wystawców z Polski, którzy pojechali do Tel-Avivu. W Pawilonie Polskim uruchomione zostało Biuro Informacyjne, które było do dyspozycji dla wystawców, oraz udzielało informacji odnośnie zbytu na rynkach Bliskiego Wschodu.

W pierwszej części pawilonu zaprezentowano ekspozycję przemysłu rolniczego, gdzie pokazano: próby cukru, soli, i ziemniaków, przetworów ziemniaczanych, szynek w puszkach, konserw mięsnych,  szczeciny i włosia. Nieco dalej zaprezentowano przemysł drzewny z różnorodnymi wyrobami takimi jak: dykta, parkiet, listwy do ram, artystyczne wyroby z drewna, formy do obuwia, meble gięte.

W dalszej części rozlokowano eksponaty przemysłu papierniczego i chemicznego z próbami bieli cynkowej, barwników anilowych, ceraty, jedwabi sztucznych, materiałów wybuchowych.

foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Kolejne eksponaty prezentowały przemysł kopalniany, metalurgiczny, próby siatek drucianych, drutów, gwoździ, wyrobów sanitarnych, fotografie maszyn włókienniczych, lokomotyw i wagonów oraz przemysł elektrotechniczny z próbami kabli i przewodów. A w ostatniej części pawilonu przemysł włókienniczy z wzorami koców, kołder, tkanin wełnianych i bawełnianych, rękawiczek. Pokazano także wyroby ceramiczne, szklane oraz ze skóry. W celu ułatwienia transakcji w Polskim pawilonie uruchomiono biuro Banku P.K.O. W tylnej części placówka P.K.O.

     

foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934 

foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Po zakończeniu Targów w Tel Avivie jury Levant Fair przyznało dyplom honorowy Państwowemu Instytutowi Eksportowemu za zorganizowanie wystawy. Uczestniczącym zaś firmom przyznano medale:

MEDALE ZŁOTE

Związek Koksowni Sp. Z.o.o. z Katowic

,,Boruta” S.A Zgierz

Tomaszowska Fabryka Sztucznych Jedwabi Warszawa

Kabel Polski S.A Bydgoszcz

Polskie Zakłady Przemysłu Cynkowego S.A Będzin

I.K. Poznański Łódź

K. Scheibler i L. Grohman Łódź

S.H. Cytron Białystok

K .Wysocki Białystok

B. Polaka S.A. Białystok

,,Olza” S.A Warszawa

 MEDALE SREBNE

,,Lignoza” S.A Katowice

Huta ,,Feniks” Będzin

M. Kromołowski i Synowie Katowice

I. Kazanwil Wilno

Huta Dąbrowa Warszawa 

Bracia Deutsch Bielsko

Bracia Heilpern Bielsko

,,Stradom” S.A Warszawa

,,Warta” S.A Warszawa

Wołyński Przemysł Drzewny

Wystawa w Tel Avivie miała dowieść, iż polski towar może konkurować z każdym innym zagranicznym zarówno pod względem jakości, jak i w większości przypadków – pod względem ceny. W czasie trwania wystawy zastały złożone konkretne zamówienia na: meble gięte, siedzenia, wodę kolońską, naftalinę, koce białostockie, naczynia emaliowane, dykty.

Trwały również negocjacje dotyczące importu do Palestyny:

- artykułów przemysłu rolnego: żyta, kaszy, mąki, mączki ziemniaczanej, wędlin, szynki, grzybów, skór bydlęcych, pierzyn;

- artykułów przemysłu  chemicznego: nawozów sztucznych i mineralnych, wyrobów perfumeryjnych z alkoholem, bieli cynkowej, farb i lakierów;

- wyrobów przemysłu żelaznego: blach ocynkowanych, wyrobów żeliwnych, silników spalinowych, obrabiarek do metali, przyrządów i części elektrycznych;

- produktów przemysłu tekstylnego: płótna bawełnianego, wełny barwionej i wełny sztucznej, jedwabi sztucznych, kocy, rękawiczek;

- wyrobów papierniczych: tektury, papieru pakowego, bibułki.

W zawieraniu korzystnych umów bardzo często dopomagał sentyment do dawnej Ojczyzny, znajomość języka polskiego, a nierzadko więzy krwi. Podczas Targów Lewantyńskich produkcją polskiego przemysłu zainteresowali się też liczni kupcy syryjscy oraz iraccy.

Efektem udziału Polski w Targach Lewantyńskich był znaczący wzrost obrotów handlowych z krajami Bliskiego Wschodu w następnych latach. Wkrótce też uruchomiono połączenie lotnicze Warszawa – Tel Aviv obsługiwane przez LOT.

Pomyślano również o tym, aby w okresie między targami w Pawilonie eksponowana była wystawa wzorów polskich produktów oraz prezentowano ofertę większych przedsiębiorców polskich.

W okresie między targami w Pawilonie Polskim eksponowana była wystawa wzorów polskich produktów, oraz prezentowano ofertę większych przedsiębiorstw Polskich.Pawilon Rumuński / Wysoki Komisarz otwiera targi / Pawilon Egipski / Wysoki Komisarz wizytuje Pawilon Polski, foto mat. pras. Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Poniżej kilka historycznych zdjęć Levant Fair 1934 Tel Aviv

źródło: American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Levant_fair_ 1934_Tel_Aviv_phot_American-Colony_Jerusalem_Photo_Department-exspace

Levant Fair 1934 Tel Aviv / foto American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer Matson photograph collection Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Opracował: Krzysztof Szymkowiak

zdjęcia: American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer https://www.loc.gov/photos/?q=levant+fair+1934

 

Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938 „Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Bibliografia:

Materiały z działalności Izby Handlowej Polsko-Palestyńskiej Warszawa 1938

„Targi Lewantyńskie”  Warszawa 1934

Materiały z Wystawy Prób i Wzorów w krajach Bliskiego Wschodu Warszawa 1934

marketing_wystawienniczy_exspace

wizytówki

Komentarze:

loading
Nikt jescze nie skomentował tego artykułu.

Reklamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.