Wizytówki

Reklama

wszystkie z działu >> Konkursy
18 listopada 2017
Konkursy

Arek Stokłosa zwycięzcą Konkursu Dobrą Recz Za­pro­jek­tuj 2017!

3 października 2017 roku poznaliśmy zwycięzcę III edycji, ogólnopolskiego konkursu projektowego 'Dobrą Rzecz Zaprojektuj' - organizowanego przez Fundację Być Razem.

Jury w składzie: Mariusz An­dru­kie­wicz, Czesława Frejlich, Ewa Go­łę­biow­ska, Jadwiga Hu­sar­ska­-So­bi­na, Wojciech Ma­ło­lep­szy, Ewa Porębska, Michał Ste­fa­now­ski (Prze­wod­ni­czą­cy), po­sta­no­wi­ło przyznać:

- Główną nagrodę w wy­so­ko­ści 10 000 zł pro­jek­to­wi „Sólseł i Nie­to­pie­prz”, którego autorem jest Arek Stokłosa za pro­po­zy­cję kompletu pro­duk­tów zna­ko­mi­cie uzu­peł­nia­ją­cych do­tych­cza­so­wą ofertę WellDone. Sol­nicz­ka i pie­prz­nicz­ka przy­bra­ły postać sym­pa­tycz­nych zwie­rzą­tek: susła i nie­to­pe­rza. Mają po­my­sło­wą, prostą formę i od­po­wia­da­ją tech­no­lo­gicz­nym moż­li­wo­ściom wy­ko­naw­czym Fundacji. Do­dat­ko­wym atutem projektu jest aspekt edu­ka­cyj­ny, zwra­ca­ją­cy uwagę na ginące gatunki zwierząt.

- Wy­róż­nie­nie honorowe w wy­so­ko­ści 3 000 zł pro­jek­to­wi „Konik zielny”, którego autorem jest Jacek Wojciech Suszek za stwo­rze­nie po­my­sło­we­go noża do ziół. Projekt w po­my­sło­wy sposób łączy funkcję noża z formą konia na bie­gu­nach. Nóż w kom­ple­cie z deską mogą stanowić ele­ganc­ki i przy­dat­ny prezent.

- Wy­róż­nie­nie honorowe w wy­so­ko­ści 3 000 zł pro­jek­to­wi „Świe­tla­ki”, którego au­tor­ka­mi są Klaudia Kasprzak i Wioletta Bogunia. Po­my­sło­wa rodzina obiektów od­bla­sko­wych, które można przy­cze­piać do odzieży, plecaków jest świetną al­ter­na­ty­wą dla  od­bla­sków ist­nie­ją­cych na rynku. Ciekawe for­mal­nie obiekty mogą stanowić ozdobę, a jed­no­cze­śnie, dzięki wła­ści­wo­ściom od­bla­sko­wym pełnią funkcję za­bez­pie­cza­ją­cą pieszych na jezdni po zmroku.

Arek Stokłosa jest studentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na kierunku wzornictwo. Na co dzień projektant przedmiotów. Pilny obserwator nieba, fotograf i entuzjasta analogowych syntezatorów. Ceniący rady systematycznie podsuwane przez podświadomość, z których czerpie inspiracje na nowe projekty.

Witamy w gronie WellDone`czyków !!

Komentarze:

loading
Nikt jescze nie skomentował tej aktualności.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.